Türkçe | English ana sayfa | duyurular | Aspendos projesi | databankası | galeri | kontak ve sponsorlar | kazı günlüğü | kültürel miras

Kazı 2012

Bu sezonda, 2011 sezonunda gerçekleştirilen bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerine devam edilmiştir. Kazı çalışması ilk olarak agorada yer alan anıtsal çeşme binasının (nymphaeum) önünde gerçekleştirilmiştir. Burada gerçekleştirilen çalışmalar anıtsal çeşmenin mimari gelişimini ve tarih boyunca yapıda meydana gelen değişikliklerin anlaşılmasını sağlamıştır. Anıtsal çeşmenin önünde yer alan su kurnasının geç dönemlerde yeniden dizayn edildiği anlaşılmıştır. Bu sezon içerisindeki ikinci kazı çalışması ise anıtsal çeşmenin kuzeyinde bulunan alanda gerçekleştirilmiştir. Önceleri muhtemelen konutsal bir alan olarak kullanıldığı düşünüldüğünden çalışmanın gerçekleştiği alan domus olarak adlandırılmıştır.