Türkçe | English ana sayfa | duyurular | Aspendos projesi | databankası | galeri | kontak ve sponsorlar | kazı günlüğü | kültürel miras

Kazı

Aspendos Projesi Kazı Çalışmaları 2011 yılında Antalya Müzesi'nin başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi arkeoloji bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Veli KÖSE 'nin bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. 2013 yılından itibaren bakanlar kurulu kararı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Bakanlar Kurulu İzinli bir kazı haline gelmiştir. Bu tarihten itibaren her sezon Aspendos yerleşim yeri ve civarında kazı ve araştırma projesi devam etmektedir. Projenin sürdürüldüğü sezonlar içinde sadece kazı çalışması değil bunun yanında mimari kalıntıların detaylı araştırılması, analizi ile Konservasyon ve Restorasyon çalışmaları uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016

Konservasyon/Restorasyon

Konservasyon ve restorasyon çalışmaları Aspendos projesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Devam eden çalışmalar, anıtsal yapı kalıntılarının ve yerleşim civarında yeni kazılan alanlarda ortaya çıkan buluntuların korunmasını sağlamaktadır.

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016

Kültürel Miras

Aspendos'ta gerçekleştirdiğimiz kültürel miras çalışmaları çeşitli projeleri içermektedir. Bu projeler, yerel toplumun bakış açısını detaylı bir şekilde araştırmak, kenti ziyaret eden ziyaretçilerin fikirlerini dikkate almak ve yerleşimin tanıtımını yapmak olarak sıralanabilir. İlk olarak ziyaretçiler dikkate alınarak yerleşim içerisinde bir yürüyüş güzergahı ve bilgilendirme panoları planlanmıştır. İkinci olarak ziyaretçilerin Aspendos'ta konaklaması amacıyla günümüz yerleşimi ile Eurymedon/Köprüçay arasındaki bağlantıya odaklanılmıştır. Bunun sonucunda ise Aspendos'a ziyaret yeni bir boyut kazanacak hem de yerel halk ekonomik ve sosyal açıdan bu durumdan faydalanacakdır. Son olarak amacımız arkeolojiyi, Aspendos ve sosyo-ekolojik çevresiyle birleştirmektir.

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016