Türkçe | İngilizceana sayfa | Aspendos | databankası | galeri | kontakt ve sponsor | kazı günlüğü

Aspendos Projesi

Aspendos Projesi, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Veli Köse tarafından ilk olarak 2008'de kurulmuş arkeolojik bir projedir. Projenin amacı, Aspendos kenti ve çevre yerleşimlerinin ilk kuruluş tarihinden günümüze kadar olan her türlü doğal ve insan faktörlü gelişimini incelemektir.

Özellikle kent planı ve gelişimiyle, kent Chora sınırı ve yayılım alanı, kentin ekonomi ve siyasi gelişimi ve önemini anlamak için, kentin topografik ve arkeolojik haritası oluşturulmakta, başlıca anıtsal yapıların detaylı plan ve görünüm çizimleri yapılmakta, relöve ve restitüsyon gerçekleştirilmekte, epigrafik araştırmalar, keramik yüzey araştırmaları ve jeofizik yüzey araştırmaları gibi disiplinler arası yöntemlerle kent incelenmektetir.

Aspendos projesi olarak Aspendos örneğiyle Akdeniz‘de Roma kentlerine model teşkil edecek bir alan yönetimi planı oluşturulmaktadır. Bu modeli oluştururken öncelikli konu bölgeninin sadece arkeolojik ve tarihsel özellikleri olmayıp, aynı zamanda ekolojik ve sosyo-politik özelliklerinin ön plana çıkarılması ve bu özelliklerin bir plan dahilinde düzenlenmesi esas alınmaktadır.

Ekip

Aspendos Projesi Doç. Dr. Veli Köse başkanlığında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde konumlanmakla birlikte, proje ekibi farklı disiplinler, üniversiteler ve farklı ülkelerden bilim insanları ve öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmalar arazi çalışmaları ve ofis çalışmaları olmak üzere iki etapta yürütülmektedir.

Proje Başkanı

Doç. Dr. Veli Köse (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Proje ekip üyeleri

Dr. Lutgarde Vandeput (İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, İngiltere)
Dr. Martin Bachman (Alman Arkeoloji Enstitüsü, Almanya)
Doç. Dr. Mustafa Türker (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Deniz Özkut (Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Hartwin Brandt (Bamberg Üniversitesi, Almanya)
Prof. Dr. Ralf Behrwald (Bayreuth Üniversitesi, Almanya)
Doç. Dr. Musa Kadıoğlu (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Scott Redford (Koç Üniversitesi, Türkiye)
Şimdiye kadar katılan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi, Karlsruhe Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi, Michigan Üniversitesi’nden katılmış ve katılmaktadırlar.