Türkçe | English ana sayfa | duyurular | Aspendos projesi | databankası | galeri | kontak ve sponsorlar | kazı günlüğü | kültürel miras

Aspendos Projesi

Aspendos Projesi, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Veli Köse tarafından ilk olarak 2008'de kurulmuş arkeolojik bir projedir. Projenin amacı, Aspendos kenti ve çevre yerleşimlerinin ilk kuruluş tarihinden günümüze kadar olan her türlü doğal ve insan faktörlü gelişimini incelemektir.

Basilica at Aspendos

Özellikle kent planı ve gelişimiyle, kent Chora sınırı ve yayılım alanı, kentin ekonomi ve siyasi gelişimi ve önemini anlamak için, kentin topografik ve arkeolojik haritası oluşturulmakta, başlıca anıtsal yapıların detaylı plan ve görünüm çizimleri yapılmakta, relöve ve restitüsyon gerçekleştirilmekte, epigrafik araştırmalar, keramik yüzey araştırmaları ve jeofizik yüzey araştırmaları gibi disiplinler arası yöntemlerle kent incelenmektedir.

Aspendos projesi olarak Aspendos örneğiyle Akdeniz‘de Roma kentlerine model teşkil edecek bir alan yönetimi planı oluşturulmaktadır. Bu modeli oluştururken öncelikli konu bölgenin sadece arkeolojik ve tarihsel özellikleri olmayıp, aynı zamanda ekolojik ve sosyo-politik özelliklerinin ön plana çıkarılması ve bu özelliklerin bir plan dahilinde düzenlenmesi esas alınmaktadır.

Ekip

Aspendos Projesi Doç. Dr. Veli Köse başkanlığında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde konumlanmakla birlikte, proje ekibi farklı disiplinler, üniversiteler ve farklı ülkelerden bilim insanları ve öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmalar arazi çalışmaları ve ofis çalışmaları olmak üzere iki etapta yürütülmektedir.

Kazı Başkanı

Veli Köse (Hacettepe Üniversitesi,Türkiye)

Kazı Başkan Yardımcısı

Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Üniversitesi,Türkiye)

Proje Ekip Üyeleri

Nadire Aslan (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Yiğit Hayati Erbil (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Yılmaz Selim Erdal (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
İlyas Eren (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Işılay Gürsü (İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, İngiltere)
F. Emrah Köşkeroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Stephen Mitchell (Exeter Üniversitesi)
Doğan Zilan Özcan (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Elif Şahin (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Ertan Şehit (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Lutgarde Vandeput (İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, İngiltere)
Simon Young (Melbourne Üniversitesi, Avustralya)

Former Members of the Project

Martin Bachman † (Alman Arkeoloji Enstitüsü, Almanya)
Ralf Behrwald (Bayreuth Üniversitesi, Almanya)
Hartwin Brandt (Bamberg Üniversitesi, Almanya)
Musa Kadıoğlu (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Deniz Özkut (Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Türkiye)
Scott Redford (Koç Üniversitesi, Türkiye)
Abby Robinson (Melbourne Üniversitesi, Avustralya)
Mustafa Türker (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Öğrenciler/Araştırmacılar*

*Projeye şimdiye dek Üniversitelerden katılanların listesi aşağıdadır:

Hacettepe University
Middle East Technical University (METU)
İstanbul University
Newcastle University
Karlsruhe University
Eskişehir Anadolu University
The University of Melbourne
University of Michigan